Xu hướng quảng cáo Conversion và cách đo lường CTR trên Facebook

CTR vốn dĩ là con số tối quan trọng của các nhà quảng cáo, dù là Facebook hay Google. Tuy nhiên, với sự thay đổi của thuật toán Facebook gần đây, thì CTR đang dần mất đi vai trò của mình. Bài viết này mình sẽ phân tích quan điểm cá nhân về CTR, cách đo lường hiệu quả và xu hướng quảng cáo tối ưu sắp tới.

Xem đầy đủ tại: Xu hướng quảng cáo Conversion và cách đo lường CTR trên Facebook

Leave a Comment

Your email address will not be published.