Làm gì để thúc đẩy doanh số bán hàng online?

Với những người bán hàng online không sở hữu sản phẩm hay thương hiệu, việc làm marketing cho sản phẩm hay thương hiệu đó là rất lãng phí.  Có rất nhiều đơn vị phân phối bên ngoài đồng nghĩa với việc khách hàng có thể xem quảng cáo của bạn, thích sản phẩm nhưng lại chi tiền cho bên khác, đặc biệt trong thời kỳ bán hàng online như nấm mọc sau mưa.

Vậy phải làm thế nào để thúc đấy bán hàng khi marketing cho sản phẩm bị hạn chế? Làm sao để khách hàng biết đến bạn khi kênh bán hàng online là kênh chủ lực nhưng lại quá nhiều nhà phân phối cạnh tranh và bạn không thể ngoi lên được?

Xem bài viết đầy đủ tại: Thúc đẩy doanh số bán hàng online

Leave a Comment

Your email address will not be published.